Over Ons


Ecofields is een familiebedrijf dat symbolisch in 2010, tijdens het Internationale Jaar van de Biodiversiteit, werd opgericht. Vanuit idealistisch oogpunt werden reeds enkele jaren voor de opstart van het bedrijf inheemse bloemensoorten verzameld en op kleine schaal gecultiveerd. Hiermee wordt getracht een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de inheemse wilde flora. Met het aanbieden en inzaaien van bloemenmengsels wordt de bescherming en/of bevordering van de fauna nagestreefd. Daarnaast wordt een aangename woon- en werkomgeving gecreƫerd die het respect en de passie voor de natuur alleen maar kan doen toenemen.Het bedrijf werd gesticht door Philippe France, die in 2007 afstudeerde als landbouwingenieur. Met zijn scriptie, waarin het effect van akkerranden op natuurlijke plaagbeheersing werd nagegaan, behaalde hij de Agricomprijs 2007 van Field Communication. Nadien was hij betrokken bij tal van projecten rond functionele agrobiodiversiteit en specialiseerde hij zich verder in inheemse wilde bloemen.