Ecologisch adviesbureau


Bloemenstroken en - weiden dragen bij aan het natuurbehoud door hun functie als habitat, voedselplaats en voortplantingsplaats voor velerlei soorten. Ze treden op als ecologische verbindingszone tussen aanwezige biotopen (poelen, bomen, houtkanten, ...) en verlenen dekking aan vogels en kleine zoogdieren. Een goede ruimtelijke schikking in het landschap versterkt deze functie. Ook de esthetische waarde van het landschap vaart er wel bij en de kleurenpracht lokt vele positieve reacties uit bij bewoners en passanten.


pic1 pic2 pic3

Bloemenweiden en -stroken moeten met zorg worden aangelegd, willen ze maximaal functioneel zijn. Gezien de ruime expertise met betrekking tot het inzaaien van wilde bloemen en bloemenmengsels, levert Ecofields een totaalaanpak. Het fungeert als ecologisch adviesbureau voor de inrichting van tuinen, bedrijfsterreinen, parken of natuurterreinen. Na een verkennend terrein- en bodemonderzoek worden de mogelijkheden bekeken voor het integreren van bloemenweiden in de bestaande groenvoorziening. Daarna wordt een mengsel op maat samengesteld en worden de eventuele kansen bekeken voor een meer ecologisch beheer van de aanwezige groene ruimte.


Ecofields verzorgt zowel de voorbereidende grondbewerking als het inzaaien van de bloemenmengsels. Ook onze standaardmengsels kunnen ingezaaid worden op vraag van de klant.


Eveneens houden we ons bezig met de inventarisatie en monitoring van natuurwaarden en werken daarvoor samen met tal van partners.