Inheemse wilde bloemen zijn de laatste decennia met een snel tempo uit het landschap verdwenen. Dit zorgde voor een teloorgang aan voedselbronnen voor vogels, vlinders, bijen en diverse andere insecten. Veel diersoorten hebben zich niet of nauwelijks kunnen handhaven of zijn nog steeds in hun bestaan bedreigd. Duidelijk is dat inheemse bloemen een belangrijke rol spelen bij de instandhouding van de biodiversiteit.
arrow titel2
pic_box3

Ecofields legt zich toe op de samenstelling van inheemse mengsels voor verschillende doelen en omstandigheden en beschikt over een ruime expertise betreffende FAB- en bijenranden...

more
arrow titel2
pic_box2

Ecofields fungeert als ecologisch adviesbureau voor de inrichting van onder andere tuinen, bedrijfsterreinen, parken, natuurterreinen en wegbermen...

more
arrow titel1
pic_box1

Vanuit de bedrijfsfilosofie werd ook een eigen imkerij opgericht om het belang van bijen voor de ecologische samenhang in de natuur te benadrukken...

more