Bloemenmengsels


Om de inheemse wilde flora te vrijwaren heeft Ecofields een eigen kwekerij opgericht. Veel wilde bloemen zijn zeldzaam geworden en komen slechts op geïsoleerde plaatsen voor. Spontane vestiging van wilde kruiden in ecologisch beheerde terreinen vergt daarom meestal tientallen jaren en gaat dikwijls gepaard met een lastige overgangsvegetatie. Door het inzaaien van inheemse kruiden ontwikkelt zich op korte tijd een soortenrijke vegetatie en bijgevolg een directe stimulans voor de fauna.


Ecofields legt zich toe op de productie van inheemse bloemenzaden. De teelt vindt plaats zonder het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De zaden worden per soort geteeld en overwegend handmatig en gefaseerd geoogst. Alle soorten worden voor het verlaten van het bedrijf getest op kiemkracht.


Ecofields legt zich toe op de samenstelling van bloemenmengsels voor verschillende doelen en omstandigheden.


Eenjarige mengsels


Akkerbloemenmengsels (100% inheems, regionale oorsprong)


De akkerfloramengsels zijn uitermate geschikt voor inzaai in tuinen, parken en verstedelijkte gebieden. Ze zorgen voor een ware bloemenpracht en vormen een noodzakelijke ondersteuning voor onze fauna. Eventueel kan een mengsel van zomergranen meegezaaid worden. Op deze wijze kan een nostalgische graanakker gecreëerd worden die in de winter als voedselbron dient voor velerlei vogels.Toon / verberg meer informatie mengsel A
Toon / verberg meer informatie mengsel B


Akkerbloemenmengsel A


Samenstelling:Bolderik*         Agrostemma githago*
Korenbloem*         Centaurea cyanus*
Gele Ganzebloem*         Glebionis segetum*
Grote Klaproos*         Papaver rhoeas *

*inheemse wilde soorten, regionale oorsprong


Zaaitijd: Van begin maart tot eind april


Bloei: Van half mei tot september


Zaaidichtheid: 2,5 gram per m² (25 kg/ha)


Prijs: Op aanvraag

Akkerbloemenmengsel B


Samenstelling:


Bleke klaproos*         Papaver dubium*
Grote Klaproos*         Papaver rhoeas *
Bolderik*         Agrostemma githago*
Gele Ganzebloem*         Glebionis segetum*
Wilde ridderspoor*         Consolida regalis*
Kegelsilene*         Silene conica*
Franse silene*         Silene gallica*
Korenbloem*         Centaurea cyanus*
Koekruid*         Vaccaria hispanica*
Nachtkoekoeksbloem*         Silene noctiflora*
Reukloze kamille*         Tripleurospermum maritimum*
Akkerleeuwenbek*         Misopates orontium*


*inheemse wilde soorten, regionale oorsprong


Zaaitijd: Van begin maart tot eind april


Bloei: Van half mei tot september


Zaaidichtheid: 2,5 gram per m² (25 kg/ha)


Prijs: Op aanvraag

FAB-mengsel


De diversiteit aan potentieel nuttige soorten voor de land- en tuinbouw benoemt men met de term ‘functionele agrobiodiversiteit’. Hiertoe behoren onder andere de natuurlijke vijanden van ziekten en plagen. Veel natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, zweefvliegen en gaasvliegen hebben naast prooidieren ook nectar en/of pollen nodig. De soorten opgenomen in dit mengsel voldoen optimaal aan de voedselbehoefte van de natuurlijke vijanden.Toon / verberg meer informatie FAB Mengsel


FAB-mengsel


Bloemenstroken fungeren als nectar- of stuifmeelbron en kunnen de populatieopbouw van nuttige insecten sterk bevorderen. Veel commerciële bloemenmengsels werken niet altijd in het voordeel van nuttige insecten. Niet alle bloemensoorten zijn immers even geschikt. De aantrekkingskracht van de bloeiende kruiden, de toegankelijkheid tot de nectar en de nectarsamenstelling zijn factoren die de geschiktheid van de plantensoorten als voedselbron voor de natuurlijke vijanden bepalen. Dit mengsel is zodanig samengesteld dat voor elke groep natuurlijke vijanden geschikte bloemen aanwezig zijn. Bovendien wordt er gezorgd voor een gespreide bloei gedurende de zomer zodat de natuurlijke vijanden lang actief blijven. Bloemenstroken trekken door de productie van pollen en nectar nuttige insecten aan maar het gevaar bestaat dat ook plaaginsecten van het aangeboden voedsel profiteren. De soorten aanwezig in dit mengsel werden echter zodanig geselecteerd dat ze zo veel mogelijk de natuurlijke vijanden stimuleren maar niet de plagen.


Samenstelling:


Korenbloem*         Centaurea cyanus*
Koriander         Coriandrum sativum
Boekweit         Fagopyrum esculentum
Venkel         Foeniculum vulgare
Gele Ganzebloem*         Glebionis segetum*
Voederwikke         Vicia sativa
Grote Klaproos*          Papaver rhoeas *

*inheemse soorten


Zaaitijd: Van eind maart tot eind april


Bloei: Van half mei tot september


Zaaidichtheid: 2,5 - 3 gram per m² (25 à 30 kg/ha)


Prijs: Op aanvraag

Bijenmengsel


De voorbije jaren was het koffiedik kijken naar de oorzaak van de massale sterfte onder de honing- en wilde bijen; lagen pesticiden, varroa-mijten, virussen, stralingen, ... aan de basis? Stilaan wordt duidelijk dat vooral de combinatie van al deze factoren de bijen verzwakt. Hierbij komt nog dat ons landschap steeds minder voedsel biedt aan zowel honingbijen als wilde bijen. Precies door het leveren van pollen en nectar kunnen we onze bijen dus extra gaan ondersteunen. Dit mengsel bevat uitstekende drachtplanten voor zowel honingbijen, solitaire bijen als hommels.


Toon / verberg meer informatie bijenmengsel


Bijenmengsel


Samenstelling:


Dille         Anethum graveolens
Bernagie         Borago officinalis
Zwarte mosterd         Brassica nigra
Goudsbloem         Calendula officinalis
Huttentut         Camelina sativa
Karwij*         Carum carvi*
Korenbloem*         Centaurea cyanus*
Boekweit         Fagopyrum esculentum
Gele Ganzebloem*         Glebionis segetum*
Klein kaasjeskruid*         Malva neglecta*
Nigelle          Nigella sativa
Bleke klaproos*         Papaver dubium*
Grote Klaproos*         Papaver rhoeas *
Gele mosterd         Sinapis alba

*inheemse soorten


Zaaitijd: Van eind maart tot eind april


Bloei: Van half mei tot september


Zaaidichtheid: 2 à 2,5 gram per m² (20 à 25 kg/ha)


Prijs: Op aanvraag


Meerjarige mengsels


Bloemenweidemengsel (100% inheems, regionale oorsprong)


Het standaard bloemenweidemengsel vormt een combinatie van eenjarige, tweejarige en meerjarige soorten. Op deze wijze wordt al vanaf het eerste jaar een uitbundige bloei gecreëerd. Dit mengsel is bovendien breed inzetbaar want het bevat uitstekende drachtplanten voor zowel vlinders, bijen, hommels als bloembezoekende natuurlijke vijanden.


Toon / verberg meer informatie weidemengsel

Bloemenweidemengsel


Samenstelling:Papaver rhoeas*         Grote klaproos*
Agrostemma githago*         Bolderik*
Glebionis segetum*         Gele Ganzebloem*
Centaurea cyanus*         Korenbloem*
Medicago lupulina*         Hopklaver*
Silene latifolia*         Avondkoekoeksbloem*
Echium vulgare*         Slangenkruid*
Silene dioica*         Dagkoekoeksbloem*
Malva moschata*         Muskuskaasjeskruid*
Leucanthemum vulgare*         Margriet*
Centaurea jacea*         Knoopkruid*
Achillea millefolium*          Duizendblad*
Lotus corniculatus*         Gewone rolklaver*
Anthemis tinctoria*         Gele kamille*
Prunella vulgaris*         Gewone brunel*
Trifolium repens*         Witte klaver*
Trifolium pratense*         Rode klaver*

*inheemse wilde soorten, regionale oorsprong


Zaaitijd: Van begin maart tot eind april of begin september tot half oktober


Bloei: Van half april tot september


Zaaidichtheid: 2 gram per m² (20 kg/ha)


Beheer:


1ste jaar:
Maaien eind september - begin oktober, maaisel verwijderen na 1 week

Beheer volgende jaren:
Maaien in juni en/of september of gefaseerd maaien (partieel juni en partieel september), maaisel verwijderen na 1 week.

Na enkele jaren:
De grond licht verstoren om één- en tweejarigen nieuwe ontwikkelingskansen te bieden

Prijs:Op aanvraag
Maatwerk


Ecofields kiest er bewust voor om het aantal standaardmengsels tot een minimum te beperken. De meerjarige, 100% inheemse bloemenmengsels worden specifiek afgestemd op grondsoort, bodemrijkdom, vochttoestand, ligging en natuurlijke vegetatie. Deze strategie biedt de beste garantie voor een duurzame vegetatie. Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren.