Projecten

Inzaai bloemenweide bij Ypes NV

 

Precies op industrieterreinen liggen nog heel wat kansen voor natuur. Inzaaien van braakliggende gronden met bloemenweiden is niet alleen ecologisch interessant maar biedt nog tal van andere voordelen:

 

- Visueel aantrekkelijk: creëert een aangename woon- en werkomgeving en lokt positieve reacties uit bij bezoekers

- Verbetert het imago van een bedrijventerrein

- Levert een economische meerwaarde: aandacht voor natuur en ecologie is een belangrijke marketingstrategie

- Is landschappelijk of historisch waardevol

- …


In het voorjaar van 2012 werd een eenjarig bloemenmengsel (Akkerbloemenmengsel B) ingezaaid bij Ypes NV. Gedurende de zomerperiode zorgde dit voor een ware bloemenpracht.

 

bedrijf bedrijf

Zaadzakjes op Maat

 

In 2012 realiseerde Ecofields gepersonaliseerde zaadzakjes voor ondermeer “Pays des Moulins de Flandre”, “Pays Coeur de Flandre” en “Parc Naturel Régional de l’Avesnois”.

 

bedrijf bedrijf